Hit enter after type your search item

Selahaddin Öşrü

/
/
/
52 Views

Selahaddin Eyyübi döneminin en güçlü liderlerindendi. Selahaddin Eyyübi, Avrupalıların ve Hristiyanların korktuğu bir liderdi. Büyük akınlar gerçekleştiren ve Kudüs’ü fethetmeyi başaran büyük bir komutandı. Haçlılar o dönemlerde Selahaddin Eyyübi’yi yenebilmek için çeşitli ittifaklar kurmuşlardı. Ancak askeri emellerini gerçekleştirmek için lazım olan para ülke hazinelerinde bulunmuyordu. Bu sebepten İngiltere ve Fransa 1188 yılının bahar aylarında bir yasa yürürlüğe koydu. Bu yasaya göre her vatandaş mal varlığının %10’u nu devlete vergi olarak verecekti. Bu verginin ismi ise Türkçe anlam olarak Selahaddin Öşrü idi. Bu vergi yürürlüğe girdikten kısa bir süre sonra Fransa’da Aristokratlar isyan etti ve vergi kaldırıldı. Ancak İngiltere düzenli bir şekilde toplandı. Ancak yine de toplanan para masrafların tamamını karşılamaya yetmedi.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar
Copyright at 2023. Reset Motion All Rights Reserved